1. Administratorem danych osobowych jest C4 GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy Alejach Niepodległości 36, KRS: 740813, NIP: 7831783540, REGON: 380808058

2. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych i marketingowych odbywa się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne.

4. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami Ustawy a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

61-714 Poznań
aleja Niepodległości 36
Phone: 881-277-500